KOMPATIBILITA

Společnost Brunner Elektro se od roku 2015 zabývá elektromagnetickou kompatibilitou (EMC). Zkoumá odolnost systémů a zařízení vůči působení jiných přístrojů. Systém sám o sobě totiž může být dokonale spolehlivý, bude však prakticky bezcenný v provozu, pokud současně nebude elektromagneticky kompatibilní.

Ve všech průmyslových zemích světa existují normy EMC, kterým musí vyhovovat každé zařízení či přístroj. Chceme-li exportovat výrobky českého průmyslu, musí těmto normám vyhovovat. A stejné pravidlo samozřejmě platí i pro uplatnění přístrojů a zařízení na tuzemském trhu.

 

• Evropská Unie má závaznou normu Směrnice Rady Evropské Unie č.89/336/EEC. Směrnice byla v každém státě přeložena do národních jazyků a schválena vládami. V praxi to znamená, že každý výrobce, distributor, či prodejce musí prokázat, že jeho výrobek je s uvedenou směrnicí v souladu.
• Přístroje nesmí generovat rušení, která ohrožují správnou funkci jiných přístrojů a samy musí mít adekvátní úroveň odolnosti vůči rušení, aby mohly správně fungovat.
• Každý testovaný výrobek obdrží Prohlášení o shodě s příslušnými technickými předpisy a je označen značkou CE, které dokládá jeho certifikaci.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.​

 

Příklady k porozumění EMC
Příklad první: Havarijní stav v důsledku velké poruchovosti a výpadků pohonů odstředivek během cukrovarnické kampaně v cukrovaru Mělník. V cukrovaru byly v rámci modernizace instalovány odstředivky obsahující tyristorové měniče o výkonu 200 kW místo klasických rotačních pohonů. Po připojení pohonů přes transformátory 22/0,4 kV na napájecí síť 22 kV došlo k takovému kolísání a deformacím napájecího napětí, že nastal skupinový výpadek měničů ochranou ztráty napětí. Přitom toto prudké zhoršení kvality napájecí sítě vyvolaly vlastně samy měniče, které podle dosavadních zvyklostí byly připojeny na síť přímo bez potřebné filtrace a kompenzace.

Příklad druhý: Impulzní rušení v nemocnici. V nemocnici v Praze na jednotce intenzivní péče měla souprava neustále monitorovat dech, tep a teplotu připojených pacientů, avšak spínání okolních výkonových spotřebičů vyvolávalo v kardioskopu přídavné pulzy, které se vyhodnocovaly jako nesynchronní tep srdce. Navíc vadný startér zářivkového svítidla poblíž jednotky, který spínal každou sekundu, vyvolával trvale hlášení překročení meze tepů a blokoval měření. Celá věc skončila tím, že souprava vzhledem k její naprosté neodolnosti vůči rušení musela být vyměněna za systém od jiného výrobce.

Brunner Elektro s.r.o.
Ke Skále 61
434 01 Most-Rudolice
Česká republika

IČO: 25478001
DIČ: CZ25478001

Jsme držitelem mezinárodního certifikátu.

© 2021 BRUNNER ELEKTRO S.R.O.